aneps.sk

Aktuality

Poskytovanie základného sociálneho poradenstva od 26.10. 2020

ANEPS Žilina poskytuje základné sociálne poradenstvo denne od 8.00 – 16.00 hod. v chránenom pracovisku v Žiline, Kálov 357/17.

Požiadavky na návštevníkov:

  • Použite dezinfekciu na ruky pri vstupe.
  • Nevstupujte do kancelárie.
  • Navštevujte ANEPS iba v nevyhnutných prípadoch.
  • Dohodnite si stretnutie dopredu sms správou, video správou, telefonicky alebo inak cez internet.
  • Riaďte sa pokynmi pracovníčok.

Ak potrebujete poradiť, alebo nerozumiete, napíšte nám e-mail alebo správu.

Po novom senior s dôchodkom do 214,82 eura má dostať 13. dôchodok v sume 300 eur, pričom si oproti vianočnému príspevku z minulosti

Vláda v stredu schválila zmeny pri 13. dôchodku, ktorý ešte zaviedla bývalá vláda. Po novom bude štátnou sociálnou dávkou a maximálna suma bude 300 eur.

Dôchodcovia v minulosti dostávali vianočný príspevok koncom roka, bývalá vláda však schválila 13. dôchodok, ktorý ho mal už v tomto roku nahradiť. Výška 13. dôchodku mala byť pre jednotlivých poberateľov vo výške súčasných priemerných jednotlivých dôchodkov.

Ministerstvo práce však pripravilo novelu zákona o 13. dôchodku. Po novom senior s dôchodkom do 214,82 eura má dostať 13. dôchodok v sume 300 eur, pričom si oproti vianočnému príspevku z minulosti polepší o 100 eur. Senior s dôchodkom 300 eur dostane 13. dôchodok vo výške 269,34 eura, senior so 400-eurovým dôchodkom dostane 233,34 eura, senior s 500-eurovým dôchodkom dostane 197,34 eura, pričom tento dôchodca by v minulosti dostal vianočný príspevok vo výške 71,86 eura. „Ak suma dôchodku alebo úhrn súm dôchodkov je vyšší ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, suma 13. dôchodku sa určuje podľa vzorca. So stúpajúcou výškou dôchodku, respektíve úhrnu súm dôchodkov sa výška 13. dôchodku lineárne znižuje, pričom sa navrhuje garantovať minimálnu sumu 13. dôchodku vo výške najmenej 50 eur,“ konštatuje rezort práce.

Nárok na 13. dôchodok budú mať poberatelia starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, sociálneho dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou a poberatelia vybraných dôchodkov vyplácaných príslušným orgánom výsluhového zabezpečenia.

Zdroj: https://www.teraz.sk/ekonomika/vlada-schvalila-zmeny-pri-13-dochodk/489126-clanok.html

Výšky opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP platné od 1. júla 2020

            Druhy opakovaných peňažných príspevkovVýška p.p. od 1.7. 2020 v €
P.p. na osobnú asistenciu4,18
P.p. na prepravu109,61
P.p. na kompenzáciu zvýšených výdavkov 
1. – na diétne stravovanie 
   a) I. skupina chorôb39,88
   b) II. Skupina chorôb19,94
   c) III. skupina chorôb11,97
2. –súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia19,94
3. – súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motor. vozidla  35,88
4. –súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom47,85
P.p. na opatrovanie – základné výšky 
1. FO v produktívnom veku 
a)- opatruje 1 ŤZP476,74 eura
b)-opatruje dve alebo viaceré ŤZP634,06 eura
2. FO poberá niektorú zo zákonom stanovených dôchodkových dávok 
a) – opatruje 1 ŤZP238,37 eura
b) – opatruje dve alebo viaceré ŤZP317,03 eura

Zabudnuté? Ženy a dievčatá s postihnutím počas COVID 19

Ženy s postihnutím tvoria 16% celkovej populácie žien v Európskej únií. Tvoria takisto veľkú časť celkovej populácie ľudí s postihnutím. Ich množstvo sa odhaduje na približne 60 miliónov žien a dievčat s postihnutím, čo je približne rovnaký počet ako počet ľudí žijúcich v Taliansku.

Pandémia COVID 19 celkovo zhoršila postavenie a situáciu dievčat a žien s postihnutím v oblastiach diskriminácie, zneužívania a porušovania ľudských práv.

Ženy a dievčatá s postihnutím čelili viacnásobnej diskriminácii vo všetkých oblastiach života – socio-ekonomické znevýhodnenie, sociálna izolácia, násilie voči dievčatám a ženám, nútené sterilizácie a potraty, nedostatočný prístup k službám v komunite, nízka kvalita bývania, inštitucionalizácia, nedostatočná zdravotná starostlivosť a nedostatok príležitostí prispievať alebo aktivizovať sa v spoločnosti. Ženy a dievčatá s postihnutím čelia dvoj až päťnásobne častejšie  násiliu.

Dňa 19. júna 2020 sa uskutočnil webinár, ktorý organizovalo Európske Fórum pre ľudí s postihnutím, ktoré sa dotklo tejto závažnej témy.

Počas webinára vystúpili viaceré zástupkyne rôznych ženských organizácii v Európskej únii – napr. Ana Paláez Navráez – viceprezidentka Európskeho fóra pre ľudí s postihnutím, Luisa Bosisio Fazzi – členka ženskej komisie, zástupkyne Európskej komisie, CERMI – Ženskej nadácie a Európskej ženskej lobby a Európskeho Inštitútu pre rodovú rovnosť.

Rečníčky webinára hovorili o skúsenostiach vo svojich krajinách. Bolo položených niekoľko veľmi dôležitých otázok, na ktoré sa musia hľadať odpovede, ktoré by v budúcnosti pomohli dievčatám a ženám s postihnutím žiť v lepších podmienkach v čase krízovej situácie.

Zaujímavá otázka bola položená z Rwandy (Afrika) a týkala sa zabezpečenia informácií a služieb pre ženy a dievčatá s postihnutím, ktoré žijú v okrajových oblastiach bez prístupu k technológiám, Internetu a sociálnym službám. Na túto otázku nevedel nikto odpovedať, keďže si život bez technológií už ani nevieme predstaviť.

Príkladom dobrej praxe je vytvorenie podpornej skupiny žien cez online aplikáciu. Sú to pravidelné stretnutia žien v online priestore, kde môžu vzájomne zdieľať svoje životy. Dôležité je, aby sa ženy o tejto skupine dozvedeli a mali možnosť pripojiť sa.

Ak vás téma zaujíma, je možné spýtať sa otázky e-mailom po anglicky a zaslať ich na raquel.riaza@edf-feph.org

Webinár bol v angličtine a bolo zabezpečené tlmočenie do posunkovej reči a prepis v reálnom čase.

Za Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina sa zúčastnila Mgr. Mária Krkošková, PhD.

Nazrite na stránky Európskeho fóra pre ľudí s postihnutím
http://www.edf-feph.org/
https://www.facebook.com/events/739440476801585/