aneps.sk

Aktivity

Titulky ako súčasť života osôb s postihnutím sluchu

V rámci projektu Miesto prvého kontaktu práv na informácie sa v piatok 19. júna 2020 v Asociácii nepočujúcich Slovenska v Žiline uskutočnila prednáška pre nepočujúcich „Titulky ako súčasť života osôb s postihnutím sluchu“.

     V zmysle Dohovoru OSN o právach ľudí s postihnutím má každý človek právo na informácie v takej podobe a forme, ktorá je pre neho prijateľná a zrozumiteľná. Ľudia so sluchovým postihnutím nemôžu naplno využívať svoje právo, kvôli bariéram, ktoré im vznikli kvôli nedostatočnému sluchu alebo stratou reči.

     Titulky v programoch, správach, filmoch sú pre nich jedným zo spôsobov, ako môžu porozumieť tomu, čo sa hovorí a tým byť plnohodnotnejšie zapojenými do života v spoločnosti. Sú pre ľudí s postihnutím sluchu veľmi dôležité a je potrebné, aby boli titulkované všetky spravodajské programy a čo najviac programov pre voľný čas. Takýmto spôsobom sa dá prispieť k tomu, aby bola naša spoločnosť viac inkluzívna.  Stále je nedostatok ľudí, ktorí by boli schopní robiť titulky pre ľudí s postihnutím sluchu. Táto práca si vyžaduje človeka, ktorý rozumie a pozná gramatiku, má technické zručnosti a musí mať záujem.

     Pozvanie na prednášku prijali Mgr.  Martin Šauša a Mgr. Anna Bartalová, ktorí pripravujú titulky pre nepočujúcich pre RTVS. Poukázali na rôzne rušivé faktory, ktoré sú pre nepočujúcich pri čítaní titulkov neprijateľné a ukázali nám proces tvorby titulkov. 

     Na prednáške bolo zabezpečené tlmočenie do posunkového jazyka od Moniky Krilekovej a online prepis v reálnom čase, ktorý robila Bc. Alžbeta Beniačová.

     Krátke videá z prednášky si môžete pozrieť na facebooku ANEPS.

Spolupráca s WIDEX

Asociácia Nepočujúcich Slovenska spolupracuje s WIDEX – Slovtón pri nastavovaní načúvacích aparátov a zabezpečenia kompenzačných pomôcok.

Viac info aneps.wbl.sk/inzerce_sk_108x225mm_final_tisk.pdf

Informácie EUD:

1. Seminár v Helsinkách vo Fínsku

Čítaj viac: https://www.eud.eu/news/board-meeting-and-seminar-helsinki-finland/

2. Medzinárodný deň posunkových jazykov

Čítaj viac: https://www.eud.eu/news/international-day-sign-languages-celebration/

3. Vypočutie dezignovanej komisárky Heleny Dalliovej

Čítaj viac: https://www.eud.eu/news/hearing-commissioner-designate-helena-dalli/

4. Začiatok jesennej praxe

Čítaj viac: https://www.facebook.com/watch/?v=1286535654859309

EUD vyzýva národné asociácie nepočujúcich

EUD vyzýva národné asociácie nepočujúcich, aby sa zasadzovali za nomináciu nepočujúcich kandidátov do volieb do Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím.

Viac info: https://www.eud.eu/index.php?cID=2074

Pribežná správa o analýze prístupnosti produktov a služieb

Informácie:  Pribežná správa o analýze prístupnosti produktov a služieb:


1.) európsky akt bol uverejnený 7.júna vo vestníku EU, smernica č. 2019/882
2.) začína transpozičné obdobie / 3 roky
3.)prístupnosť produktov – počítače, tablety, platobný terminál, samoobslužný t., inteligentne TV, mobily
4.) prístupnosť služieb – web, mobilne aplikácie, elektronické lístky, cestovné l., bankové služby, tiesňové c. 112
5.) zákon má výhodu v tom, že firmy musia prejsť verejným obstarávaním, ak produkt nie je vhodný, mali by ostatne členské štáty ak jeden z nich nesúhlasí vyradiť z obehu
6.) obmedzene služby sú v oblasti: zdravotníckych, vzdelávania, dopravy a bývania a domácich spotrebičov
7.) toto obdobie je zdĺhavé a ide pomaly
Ďalšie priebežne INFO bude monitorované

www.facebook.com/1138147743034113/videos/723423194777214/