aneps.sk

Aktivity

Medzinárodný Týždeň Nepočujúcich – Posunkový jazyk je pre všetkých

"Posunkový jazyk je pre všetkých."

V rámci Medzinárodného týždňa nepočujúcich sa aj primátor mesta Žilina zapojil do výzvy a naučil sa s nami posunky."Posunkový jazyk je pre všetkých."

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Streda 23. septembra 2020
V rámci Medzinárodného týždňa nepočujúcich

V rámci Medzinárodného týždňa nepočujúcich sa aj poslanci aj primátor mesta Žilina zapojil do výzvy a naučil sa s nami posunky.

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Štvrtok 24. septembra 2020
Medzinárodný týždeň a deň nepočujúcich.

Medzinárodný týždeň a deň nepočujúcich. Ďakujeme všetkým za trpezlivosť a podporu počas celého týždňa osláv nepočujúcich a ceníme si každého kto sa k nám pridal.Na záver sme pre Vás všetkých vyrobili poďakovanie vo forme videa.

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Nedeľa 27. septembra 2020

Medzinárodný Týždeň Nepočujúcich – Pozvánka

Medzinárodný Týždeň Nepočujúcich

Srdečne Vás pozývame na Medzinárodný Týždeň Nepočujúcich, ktorý sa bude konať 21.09.2020 do 27.09.2020Vo videu je program Medzinárodného Týždňa Nepočujúcich. Prídte sa pozrieť.Tešíme sa na Vás.

Uverejnil používateľ ANEPS – Asociácia Nepočujúcich Slovenska Streda 16. septembra 2020

Vojenské historické múzeum v Piešťanoch

Dňa 12.09.2020 sme v rámci projektu  Vzdelávacie aktivity, športové podujatia, brannošportové podujatia, kultúrne podujatia alebo spoločenské podujatia zamerané na podporu výchovy občanov Slovenskej republiky k vlastenectvu  z Ministerstva obrany navštívili Vojenské historické múzeum v Piešťanoch

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť, aby sa nepočujúci dozvedeli viac o histórii Slovenska a jeho dôležitých osobnostiach. Je dôležité, aby nepočujúci mali možnosť získavať informácie takými spôsobmi, ktoré sú pre nich zrozumiteľné a pochopiteľné, t. j. s účasťou tlmočníka do posunkového jazyka.

Zúčastnilo sa 13 osôb s poruchou sluchu, vrátane tlmočnícky Anny Šarokovej.

V expozíciách je viac ako 550 kusov trojrozmerných zbierkových predmetov prezentujúcich výzbroj, výstroj a techniku používanú v čs. armáde od konca 2. svetovej vojny až po rok 1992, ako aj technika, ktorú používala Armáda Slovenskej republiky, následne Ozbrojené sily Slovenskej republiky. Väčšia časť veľkorozmerných zbierkových predmetov je sprístupnená na vonkajších plochách.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu.       

Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Asociácia Nepočujúcich Slovenska.

Múzeum letectva a Slovenské technické múzeum v Košiciach

Dňa 28.08.2020 sme v rámci projektu  Vzdelávacie aktivity, športové podujatia, brannošportové podujatia, kultúrne podujatia alebo spoločenské podujatia zamerané na podporu výchovy občanov Slovenskej republiky k vlastenectvu  z Ministerstva obrany navštívili Múzeum letectva a Slovenské technické múzeum v Košiciach.

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť, aby sa nepočujúci dozvedeli viac o histórii Slovenska a jeho dôležitých osobnostiach. Je dôležité, aby nepočujúci mali možnosť získavať informácie takými spôsobmi, ktoré sú pre nich zrozumiteľné a pochopiteľné, t. j. s účasťou tlmočníka do posunkového jazyka.

Zúčastnilo sa 27 osôb s poruchou sluchu, vrátane tlmočnícky Moniky Krilekovej.  

Expozícia sa začala o 10:15 a pozostávala z týchto častí:

 • Spaľovacie a prúdové motory
 • Zahraničné, originálne stíhacie lietadlá a vrtuľníky
 • Repliky historických lietadiel
 • Galéria prezidentských lietadiel
 • Meracie a navigačné prístroje
 • Ukážky leteckých modelov a makiet
 • Expozícia cestnej dopravy

Mali sme zabezpečeného sprievodcu, ktorý nám vysvetlil a rozprával zaujímavosti ohľadom lietadiel, motorov a pod. Bola veľmi poučná, prítomní sa pýtali, diskutovali. Zaujali nás hlavne repliky historických lietadiel aj expozícia cestnej dopravy, v ktorej bolo aj prvé auto exprezidenta Rudolfa Schustera.

Slovenské technické múzeum Košice

Expozícia sa začala o 13:00 a pozostávala z týchto častí:

Múzeum letectva Košice

 • Hutníctvo, baníctvo
 • Umelecké kováčstvo, úžitkové a ozdobné predmety z kovov
 • Oznamovacia elektrotechnika, staré telefóny
 • Zubná technika
 • Písacie stroje

Aj tam sme mali zabezpečenú sprievodkyňu, ktorá nám hlavne poukazovala na vývoj hutníctva, baníctva a taktiež na výrobu kovov. Najviac nás upútali tzv. kovové dvere, ktoré nám detailne poukazovala na rôzne obrazy, ktoré sa nachádzajú na dverách. Ďalej nás upútali aj stará zubná technika, telefóny a písacie stroje.

Fotogaléria

Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu.       

Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Asociácia Nepočujúcich Slovenska.

Fotografie nájdete na stránke:

Fotogaléria

Katakomby v Žiline

Dňa 07.08.2020 sme sa zúčastnili katakombách v Žiline. Dávno v nich pochovávali ľudí, neskôr uskladňovali potraviny, schovávali židovské deti. Pôvodné meštianské pivnice pochádzajú z 15. storočia, nad nimi sa nachádza Kostol Obrátenia sv. Pavla Apoštola postavená jezuitmi, ktorí sem prišli v 17. storočí.

Gotické pivnice prekvapujú svojou rozlohou a rozvetvenosťou. Pôvodné chodby sú temné a vlhké, zatuchnutý vzduch miestami presvecuje svetlo z vetrákov. Niektoré bočné chodbičky sú zasypané a nikto nevie, čo je za nimi. Steny pivníc boli z kameňa a dosiek, drevo však pri požiaroch zhorelo.

Už dvadsať rokov sa stará o kláštor a kostol mužská katolícka rehoľa – Rád menších bratov kapucínov. Na sprístupnení pivníc verejnosti sa s rádom dohodla Turistická informačná kancelária. Prehliadky katakomb sú buď s osvetlením, za svetla sviečok alebo iba s čelovými svietidlami. 

S katakombami je spojená aj legenda. „Na Mariánskom námestí žila vedma Agáta, v meste sa jej mnohí báli, lebo veštila a často povedala pravdu. V čase trhov bolo zlé počasie a nikto ju nechcel prichýliť, iba bratia jezuiti. Umiestnili ju práve do tejto podzemnej miestnosti. Práve vtedy vypukol veľký požiar a zhoreli všetky domy na Mariánskom námestí, zachoval sa len kostol a kláštor. Agáte teda pripísali rôzne čary.“